نگهداری فرش دستباف در خانه برای سالم ماندن و جلوگیری از بید زدن

پود و بافت زمینه شالوده‌ی فرش دستباف را تشکیل می‌دهد و بافت زمینه دوام فرش را تعیین می‌کند. برای این [...]

طرح شاه عباسی در فرش دستباف ایرانی: نخل مینیاتوری در حاشیه و مدال

شاه عباسی نام گل‌های اصلی در این نقشه‌ی سنتی فرش دستباف ایران است. چون شاه عباس کبیر، یکی از پادشاهان [...]